Què és DMD-CAT Activa?

Un espai actiu on compartim activitats i projectes.

Són moltes les tasques que el voluntariat de Dret a Morir Dignament Catalunya porte a terme. Aquí podeu trobar esdeveniments anuals, projectes propis i col·laboracions amb iniciatives externes.


ESDEVENIMENTS


DMD-CAT té presencia i col·labora en diferents esdeveniments locals per promocionar i difondre la cultura per la mort digna.

PROJECTES


Des de DMD-CAT s'impulsen projectes propis que s'obren camí a través de la cultura, l'ensenyament i la promoció dels drets a ciutadania.

COL·LABORACIONS


DMD-CAT col·labora amb diferents projectes externs culturals i de difusió que tracten temes com la mort digna, el dret a decidir i el camí per la legalització de l'eutanàsia i el suïcidi assistit.